Opgestegen Meesters

Opgestegen Meesters

De Opgestegen Meesters zijn sterke gidsen, die je kunnen helpen in moeilijke situaties. Ze staan ons bij om belangrijke veranderingen in ons leven door te voeren. Ze helpen ons bij de grote vragen, keuzes en stappen in ons leven. Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens.

Zij waren ooit menselijke wezens die ons zijn voorgegaan. Zij hebben meerdere incarnaties ondergaan en hebben hierdoor een hoog spiritueel niveau bereikt door de lessen die zij leerden, waardoor zij uiteindelijk konden opstijgen. Nu zijn het lichtwezens en zijn Meesters van het pad geworden. Er wordt gezegd dat deze Opgestegen Meesters dienen als leraren van de mensheid op het gebied van de geest. Zij proberen ons te inspireren en motiveren voor onze geestelijke groei.

In veel tradities en organisaties, worden ze beschouwd als onderdeel van de Spirituele Hiërarchie van de Aarde, en leden van de grote broederschap van het Licht, ook bekend als de Great White Lodge, Grote Witte Broederschap, of Universele Witte Broederschap.

De Meesters hoeven niet meer op de aarde te incarneren, om verdere ontwikkeling te bereiken. Ze hebben een ontwikkeling bereikt, waar geen beperkingen en waar geen vorm en tijd is, geen geluid en geen kleuren. Dit niveau is de dimensie van totaal bewustzijn, en wordt het Shamballa van het opgestegen niveau genoemd. 

Een "straal" is een geconcentreerde stroom van geestelijke energie die uiteindelijk afkomstig is van een Godheid. Elke "Straal" is de belichaming / expressie van één van de 12 grote God-kwaliteiten, zoals Goddelijke Wil, Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Liefde, etc.

Een "Chohan" (Heer) van een "Straal" is een Opgestegen Meester die belast is met één van de 12 "Stralen" (tot voor kort waren er 7 Stralen algemeen bekend, en 5 Stralen waren "geheim"), omdat zij een buitengewone natuurlijke spirituele affiniteit voor die Straal hebben. De "Chohans (Heren) van de Stralen" vormen dus een speciale groepering van Opgestegen Meesters.

De geestelijke evoluties / richtingen zijn :
1e Straal : blauw (wilskracht, geloof, materiële goederen)
                  Meester El Morya, God Thor, Elohim Hercules
                   Heer van de Straal : Meester El Morya
2e Straal : geel (gehoorzaamheid, discipline, intelligentie)
                  Heer van de Straal : Heer Lanto
3e Straal : roze (schoonheid, gemoedelijkheid)
                  Heer van de Straal : Paul the Venetian
4e Straal : wit (ascentie, vrede; vergeestelijking)
                  Heer van de Straal : Meester Serapis Bay
5e Straal : groen (natuur, welvaart)
                  Meester Hilarion, Pan
                  Heer van de Straal : Meester Hilarion
6e Straal : rood (vrede, dienstbaarheid en service)
                  Heer van de Straal : Lady Nada
7e Straal : violet (New Age, technologie, transmutatie
                  Heer van de Straal : Meester Saint Germain

De kleuren van de Stralen staan weer in verband met onze chakra’s.

1e Geheime Straal : (Verantwoordelijkheid)
                                   Heer van de Straal - Akasha : Amerissis, Godin van Licht
2e Geheime Straal : (Autoriteit & Gehoorzaamheid)
                                   Heer van de Straal - Lucht : Lanello
3e Geheime Straal : (Opoffering)
                                   Heer van de Straal - Vuur : Rose of Light
4e Geheime Straal : (Noodzaak, behoefte)
                                   Heer van de Straal - Water : Meester Lady Leto
5e Geheime Straal : (standvastigheid)
                                   Heer van de Straal - Aarde : Tabor    

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.